DisplayIT

Jestli vidíte tento text, tak Váš prohlížeč zřejmě nepodporuje WebGL (nebo nemáte povolený JavaScript)

Press F for fullscreen

Tato záložka slouží k demonstraci základů knihovny THREE.js pomocí interaktivního příkladu. Scéna obsahuje dynamicky načtený FBX model dohromady s RGBA texturou. Implementováno bylo také osvětlení včetně reflektoru (baterky) závislé na pozici a směru pohledu kamery. Ve scéně je možné se volně pohybovat pomocí kláves a rozhlížet se pomocí myši. Pro interakci se scénou je nutné do scény kliknout myší.

    Controls (Ovládání)

  • W - forward (Dopředu)
  • S - backward (Dozadu)
  • A - left (Doleva)
  • D - right (Doprava)
  • Space - up (Nahoru)
  • L. Shift - down (Dolu)
  • F - FullScreen (Zapnutí fullscreen)